contractondertekening-300x206Flexibiliteit en onze unieke resultaatverplichting zijn belangrijke redenen om, aanvullend op de standaard geldende garantie- en servicevoorwaarden vanuit producenten, een onderhoudscontract af te sluiten bij 2Repair-IT. Het werkt hetzelfde als de HP Care Packs, echter zijn onze contracten wél gebaseerd op een resultaatverplichting. Onze voorraad met reserveonderdelen en vervangende apparatuur stelt ons in staat om conform afspraak het gewenste servicelevel te garanderen. Onze onderhoudscontracten zijn uitstekend inzetbaar voor losse units, maar ook bij (bedrijfskritische) ICT-omgevingen. De inzet van tijdelijk vervangende apparatuur met minimaal gelijkwaardige functionaliteit maakt standaard deel uit van onze onderhoudscontracten. Bij het niet direct kunnen oplossen van een (ver)storing door middel van reserveonderdelen plaatsen wij vervangende apparatuur. Gunstige condities voor u en uw klant Onze contracten kennen een flexibele looptijd waardoor uw klant tijdens de looptijd aanpassingen kan doen zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de prijs. In combinatie met onze SLA’s bieden wij onderhoudscontracten die perfect zijn afgestemd op de bedrijfscontinuïteit. Wij gunnen u uw marge en bieden een sterk concurrerende prijsstelling met als bijkomend voordeel dat u slechts zaken doet met één onderhoudsorganisatie.

Wij maken het verschil.